Факт з історії. У XIX сторіччі з Ямполя в Глухів хотіли перенести призивну дільницю

Цей факт ще раз підтверджує , що історія має властивість повторюватись.

3 жовтня 1897 року Глухівським повітовим Земським зборам було доведено про те, що Чернігівське Губернське Присутствіє відмінило рішення Земської управи про переніс призивної дільниці з Ямполя в Глухів. Як вказано в історичних документах, до збору статистичних даних достатньо переконливих для такого переносу.

Головуючий В.П. Кочубей нагадав, що згідно з законом призивна дільниця повинна знаходитись не дальше ніж за 40 верств від населеного пункту, якщо дільницю перенести з Ямполя в Глухів, то відстань буде 50 верств. «Практика визначить, чи велика кількість призовників в Ямполі, а якщо невелика – то перенести дільницю в Глухів», – зазначив Кочубей.

Член управи П.А. Трофімов виступив за збереження призовної дільниці в Ямполі. «Мені здається, що присутність дільниці в Ямполі дуже зручна для населення. Окрім того, я, як член комісії по прийому новобранців, можу вказати на велику кількість призовників».