Факт з історії. Ямпільську міжповітову лікарську дільницю заснували 117 років тому
Цей медичний заклад можна вважати прообразом сучасної районної лікарні, – пише газета “Голос часу”
 
Як свідчить запис у журналі Глухівського повітового земского зібрання, 20 вересня 1900 року повітовій земській управі відбулась нарада по медичним питанням за участю земських лікарів, на якій було заслухано рішення комісії при Чернігівській губернській земській управі від 8 вересня. У цьому рішенні комісія визнала необхідним створити міжповітову лікарську дільницю в містечку Ямпіль, у складі поселень Глухівського повіту: м. Ямпіль, сіл і хуторів Дорошівка, Юрасівка, Журавка, Дорошенков, Чуйківка, Михайлівський, Усок, Паліївка, Імшаная, Гремячка і Орлівка, а також Новгородсіверського повіту Журовка, Дупліковка, Теофілівка, Шатрищи, Карпінський, Юринівка і Скабичевський (назви населених пунктів вказані відповідно до першоджерела, – ред.).
 
Окрім того, було вказано, що при дільниці мав бути прийомний покій на 4 ліжка, обладнання якого проводиться за кошт Губернського земства, а утримання хворих – за кошт повітового. При цьому, якщо таке приміщення неможливо було знайти в Ямполі, Губернське земство брало на себе обов’язок побудувати його за свій рахунок, а повітове земство було зобов’язане надати для цього земельну ділянку. Утримання медичного персоналу залишалось сталим, а на медикаменти було запропоновано виділяти 700 рублів на рік.
Заслухавши цю інформацію члени повітової комісії прийняли рішення просити Губернське земство долучити до Ямпільської лікарняної дільниці Марчихину Буду, Микитівку і Хохловку, які за своїм географічним розташування не можливо було долучити до будь-якої іншої існуючого лікарняної дільниці. Натомість, з нинішньої Ямпільської лікарняної дільниці пропонувалось Княжичі і Степанівку віднести до Суходільської лікарняної дільниці. Ямпільський дільничний лікар М. Кармазін заявив, що у випадку, якщо він залишиться лікарем губернської дільниці, він вважає для себе накладним управління дільницею в такому складі поселень.
 
Ще одним важливим рішенням цієї комісії стало те, що вона визнала доцільним утримання за кошти Новгород Сіверського повітового земства особливого дільничного фельдшера в Шатрищах, адже в цьому селі рахувалось 4000 мешканців, а фельдшерської дільниці Новгород-Сіверське земство в цьому районі не мало.