Знайомимо читачів Ямпіль.INFO з статтею ученого секретаря Національного заповідника «Глухів» Надії Мірошниченко, яка була опублікована в газеті «Соборний майдан» і розповідає про будівництво заводів на Ямпільщині.

Православне Хрестовоздвиженське трудове братство, засноване у 1895  р. богословом, філософом, педагогом М.М. Неплюєвим, у свій час славилося значними досягненнями в соціально-економічній сфері. Братство використовувало новітні досягнення економіки, які забезпечували високу ефективність господарства.

На початку XX  ст. община стрімко розвивалася, зростала чисельність членів Братства, що вимагало розширення житлових приміщень і, відповідно, збільшення обсягів виробництва будівельних матеріалів. Економічно вигідніше було виготовляти власні будівельні матеріали, ніж їх закуповувати. Так Дума Братства на одному із своїх засідань ухвалила рішення щодо заснування лісопильного та цегляного заводів. Про історію їх будівництва можна дізнатися з документів, нещодавно знайдених у Державному архіві Чернігівської області. Подаємо їх мовою оригіналу.

«Дело Губернского Правления по прошению конторы Воздвиженского имения Трудового братства о разрешении построить лесопильный станок в Прудищенской лесной даче. Настоящим имеем честь довести до сведения Губернского Правления, что нами предложено установить в Прудищенской лесной даче, принадлежащей Трудовому братству и расположенной в 3 верстах от м. Ямполь Глуховского уезда, лесопильный станок при передвижном локомобиле. Сооружение будет под деревянной крышей на столбах. Локомобиль и станок будет временами передвигаться в зависимости от расположения делянок леса, предназначенных к рубке. Председатель правления И. Цвелодуб.

В дополнение к (28.11.1908) имеем честь известить, что нами устанавливается два передвижных станка.

Рапорт в Черниговское Губернское Правление. Во исполнение предписания от 27 декабря 1908  г. доношу, что со стороны полиции не встречается препятствий к устройству лесопильного завода в Прудищенской лесной даче, принадлежащей Трудовому братству. При этом докладываю, что чертежи завода представлены братством в Губернское Правление 5 февраля 1909 г.» (ДАЧО, ф. 127, оп. 10, спр. 1948).

«Дело Черниговского Губернского Правления по прошению конторы Воздвиженского имения Трудового Братства о разрешении устройства кирпичного завода на х. Воздвиженском Глуховского уезда. Прилагая при сем в двух экземплярах чертеж предполагаемого к постройке у нас в х.  Воздвиженск, Глуховского уезда, Ямпольской волости, ручного «Дело Губернского Правления по прошению конторы Воздвиженского имения Трудового братства о разрешении построить лесопильный станок в Прудищенской лесной даче. Настоящим имеем честь довести до сведения Губернского Правления, что нами предложено установить в Прудищенской лесной даче, кирпичного завода с Гофманской печью и кирпичной трубой и два плана местности, честь имеем покорнейше просить Губернское правление утвердить означенные чертежи и разрешить нам постройку кирпичного завода. За председателя правления О. Клочко.

Рапорт. В исполнение предписания, от 7 мая 1911  г., представляя при сем копию чертежа на устройство конторою Воздвиженского Трудового Братства кирпичного завода в х. Воздвиженском, доношу Губернскому Правлению, что по сведении с натурою план оказался составленным правильно и препятствий к удовлетворению ходатайства Братства не встречается» (ДАЧО, ф. 127 оп. 10 д. 2180).

Із появою лісопильного та цегляного заводів Трудове братство забезпечило себе меблями та іншими виробами деревообробки, необхідними будівельними матеріалами. Крім того також вся ця продукція виготовлялась на експорт. Окрім вище зазначених заводів Трудове братство володіло двома гуральнями, цукровим та ливарно-механічним заводам и; також функціонували майстерні – ковальськослюсарна, теслярська, столярна, шевська.

error: Content is protected !!