🔴 100 років тому планувалась адміністративна реформа, яка  могла назавжди розділити землі Ямпільського району

Нещодавно в Україні розпочалась адміністративно-територіальна реформа, яка для ямпільчан ознаменувалась ліквідацією Ямпільського району і приєднанням його території до укрупненого Шосткинського району. Як відомо, історія має властивість повторюватись. І справді, 102 роки тому Ямпільщина вже переживала подібну реформу, щоправда, невдалу.

У березні 1918 р. була спроба запровадити новий адміністративно-територіальний поділ, за яким передбачалося створення на території Української Народної Республіки 32 землі, що поділялися на волості і громади. Територія сучасного Ямпільського району мала бути поділена на такі землі, як Сіверщина та Посейм’я. Проте ця реформа не була реалізована, адже Конституція УНР від 29 квітня 1918 р., яка так і не стала чинною у зв’язку з гетьманським переворотом.

До землі Посейм’я з центром в м. Конотоп мали увійти Кролевецький, Глухівський, Конотопський та Путивльський повіти. Так, як до складу Глухівського повіту тоді входили Ямпільська та Марчихино-Будська волості, то більша частина сучасного Ямпільського району мала б бути підпорядкована саме Конотопу.

 Земля Сіверщина з центром у місті Стародуб мала об’єднати Мглинський, Суразький, Новозибківський, Стародубський і Новгород-Сіверський повіти Чернігівської губернії. Саме до Новгород-Сіверського повіту входила північна частина Ямпільського району. Зокрема, до його Івотської волості входили Антонівка (мала 1113 осіб населення на 1885 рік) та Шатрище (2073 мешканця), село ж Степне, яке тоді називалось Юринівка, (1473 мешканця) та Феофілівка (188 осіб населення) входили до Жиховської волості.

Таким чином, якщо б новий адміністративно-територіальний поділ був введений у дію, то територія сучасного Ямпільського району була поділена між двома землями, які фактично стали б аналогами сучасних областей. Крім того, адміністративним центром найвищого рівня для ямпільчан стало б місто Конотоп, а не Суми.