В прес-центрі “Ямпіль.INFO” відбулась онлайн-конференція з заступником військового комісара Глухівсько-Ямпільського військового комісаріату Олександром Яловенко.

Олексій: Чи було доцільним рішення про об’єднання Ямпільського та Глухівського військоматів? Чи правильно, що район залишився без свого воєнкому і чи впливає це на вашу роботу?

Відповідь: Рішення про об’єднання Ямпільського та Глухівського військових комісаріатів приймалося згідно програми про реформування Збройних Сил, яка була затверджена в державному масштабі. На це питання остаточної відповіді дати не можливо, але при такому штаті особового складу військового комісаріату якісно задовольнити проблеми (звернення) громадян військовим комісаром, який знаходиться у іншому районі (м.Глухів), немає можливості.

Валентин: Учитываются ли при определении места прохождения службы пожелания призывника?

Відповідь:  Звісно, призовна комісія, завжди враховує побажання призовника. Але, в першу чергу, згідно Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, призовник має бути придатним за станом здоров’я, тому що для кожного роду військ існують свої обмеження за ступенем придатності. Крім того, на визначення місця проходження військової служби впливає сімейний стан призовника, освіта, його зріст та вага. Тому, якщо призовник по всім цим критеріям підходить до даної військової частини, чому б і не врахувати його побажання, ми завжди підемо йому на зустріч.

Влад: Действительно ли весенний призыв будет последний для призывников  а с осени в армию станут набирать только контрактников?

Відповідь: Ні, це не так. Згідно указу Президента України від 09 листопада 2012 року № 635/2012 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році» визначено: «Призвати на строкову військову службу…..:  –   у квітні – травні 2013 року; – у жовтні – листопаді 2013 року».

NiK: Интересует финансовый вопрос:сколько сейчас платит государство Украина военнослужащему в месяц?

Відповідь:На Ваше питання конкретно відповісти не можливо, тому що все залежить від роду військ, місцевості, посади,  військового звання, вислуги років та багато інших чинників, які впливають на грошове забезпечення військовослужбовців. Так, наприклад, військово-службовець за контрактом, першого року служби у військових частинах, які розташовані в АР Крим отримує від 3400 грн.

Марина Николаевна:Уважаемый замвоенкома, давайте чуть пофантазируем: если вдруг была бы возможность переиграть прошлую жизнь заново, выбрали бы вы карьеру военного? Спасибо за честный ответ.

Відповідь: Так, обрав би.

Альберт: Скажите пожалуйста а судимых берут в армию ?

Відповідь: Від призову на строкову військову службу звільняються особи, які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, чи виправних робіт, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

ямпольчанин: Куда обычно стремяться попасть служить ямпольчане?

Відповідь: Неможливо сказати, про якесь конкретне місце…. Наші ямпільчани проходять строкову військову службу в різних куточках країни.

городской: Есть ли сейчас люди призывного возраста, что сами приходят в военкоматы со словами “хочу служить, возьмите”?

Відповідь: До речі, останнім часом так і відбувається, більшість призовників самі приходять до військового комісаріату з бажанням служити в Збройних силах України.

Radion: Чего не хватает нынешним призывникам: физической подготовки, смелости, любви к своей стране? Можно ли и как данный пробел пополнить в ближайшие годы?

Відповідь: В першу чергу, їм не вистачає всебічного розвитку та фізичної підготовленості. З ними необхідно постійно займатися як вчителям так і батькам.

Ірен: Чи можливо у військах користуватися мобільними телефонами?

Відповідь: Вибачте, але це питання не до мене, а до командира військової частини.

Игорь:  Розкажіть про відстрочку, пов’язаної з сімейним станом?

Відповідь: 1. Відстрочка  від  призову  на  строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням  надається  призовникам,  які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб,  під опікою,  піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб,  над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України,  зобов’язаних відповідно  до  законодавства  їх   утримувати.   Непрацездатність зазначених    осіб    визначається    в   порядку,   встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і  сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку,  якщо вони не  мають  інших працездатних  осіб,  крім  призовника,  зобов’язаних відповідно до

законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір,  у яких  на  утриманні перебувають  двоє  чи  більше  неповнолітніх дітей,  до досягнення старшим із них повноліття;

4) дитину віком до трьох років або старшу  трьох  років,  яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8 )  вагітну дружину.

2. Відстрочка  від  призову  на  строкову військову службу за сімейними  обставинами  за  власним   бажанням   може   надаватися призовнику, який є сиротою.

3. За  наявності  в  сім’ї  двох і більше синів,  один з яких проходить строкову військову службу,  відстрочка  від  призову  на строкову військову службу за сімейними обставинами може надаватися призовнику на час проходження  строкової  військової  служби  його братом.

4. У   разі   якщо   призову  на  строкову  військову  службу підлягають кілька  синів  одночасно,  відстрочка  може  надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків.

5. Районна  (міська)  призовна  комісія може прийняти рішення про  надання  призовнику  відстрочки  від  призову   на   строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися,  виходячи при цьому з того,  що  його призов  може  суттєво  погіршити матеріальне становище осіб,  яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

Николай: Як потрапити до спецназу?

Відповідь: Для відправки призовника до військ спеціального призначення необхідно, щоб він за станом здоров’я був придатним без обмежень, зріст – не нижче 170 см, вага – 62-90 кг, шепітна мова – більше 5 м, гострота зору – не нижче 0,7/0,7, повна сім’я, відсутність приводів до міліції та негативних характеристик, освіта – не нижче повної середньої та за результатами професійного відбору та тестування.

Murm: Як визначають, у які війська кого посилати? За фізичними показниками або за жеребом?

Відповідь: Як я вже раніше казав: для кожного роду військ існують свої окремі вимоги та обмеження.

Мати: Мій син закінчує школу в червні, до того часу йому виповниться 18 років. Чи дадуть йому можливість спокійно спробувати вступити до вузу?

Відповідь: Так, звичайно.

Відстрочка  від  призову  на строкову військову службу для здобуття освіти  на  весь  період  навчання  надається  громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх    та    професійно-технічних   навчальних закладах з  денною  формою  навчання.  У  разі  досягнення  такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання,  у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх  або  вищих  духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі,  аспірантурі або докторантурі з  відривом  або без відриву від виробництва.

Право  на  відстрочку  від  призову  на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни  України,  які  в рамках  міжнародних  договорів  України  навчаються  у  навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову на строкову військову  службу  для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку,  відраховані з  навчальних  закладів  за  власним бажанням,   за   невиконання  навчального  плану,  порушення  умов контракту або недисциплінованість втрачають  право  на  відстрочку від   призову  на  строкову  військову  службу  незалежно  від  їх повторного  зарахування  до  того  чи  іншого  вищого  навчального

закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Громадяни  призовного  віку,  які  перервали  навчання  у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я  або сімейними   обставинами,   для   догляду  за  близькими  родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15  цього Закону,  право  на  надану  відстрочку  від  призову  на  строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників,  які навчаються  у  вищих навчальних  закладах  III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за  умови  переведення протягом  навчального  року  на курс не нижче того,  на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року – на вищий курс.

Игорь: Скажите пожалуйста, правда что осенью 2013 года будет последний призов на строковую военную службу? А весной 2014 будет призов уже полностью на контракт??

Відповідь: Документів, які б це підтверджували у мене немає, відповіді конкретної я дати не можу, хоча в засобах масової інформації неодноразово це питання висвітлювалося і обговорювалось про перехід з 2014 року на військову службу за контрактом.

Сергей: Какие виды альтернативной службы существуют сейчас?

Відповідь: Громадяни   України   мають   право  на  заміну  виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією  України  та Законом України “Про альтернативну (невійськову) службу”.

Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової  служби  і  має  на  меті виконання обов’язку перед суспільством.

Право  на  альтернативну  службу  мають  громадяни України,  якщо виконання військового  обов’язку  суперечить  їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій,  віровчення яких не допускає користування зброєю.

Альтернативну  службу  громадяни  проходять  на підприємствах,   в   установах,  організаціях,  що  перебувають  у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді  яких  є  в державній або комунальній власності,  діяльність яких у першу чергу пов’язана  із  соціальним  захистом  населення, охороною     здоров’я,     захистом     довкілля,    будівництвом, житлово-комунальним  та  сільським  господарством,   а   також   у патронажній  службі  в  організаціях  Товариства  Червоного Хреста України.

Строк  альтернативної  служби  у  півтора  раза перевищує  строк  військової  служби,  встановлений для солдатів і сержантів,  які  проходять  строкову  військову  службу в Збройних Силах  України  та  інших  утворених відповідно до законів України військових  формуваннях.