Затверджено на загальних зборах колективу 12.03.2019 року

Засади редакційної політики є обов’язковим правилом для всіх, хто долучається до створення інформаційних матеріалів Ямпільського інформаційного агентства.


   Конфлікт інтересів.

Співробітники та позаштатні автори Ямпільського інформаційного агентства не задовольняють будь-які і будь-чиї політичні, етичні, релігійні, або фінансові інтереси. Якщо подібні дії мають місце, то це є прямий конфлікт інтересів.

У випадку виявлення конфлікту інтересів журналіст зобов’язаний повідомити про нього редактора. Редактор, оцінивши ризики, приймає рішення про передачу того, чи іншого редакційного завдання іншому журналісту.

Журналісти Ямпільського інформаційного агентства не можуть виготовляти інформаційні матеріали про себе, своїх близьких родичів та членів сім’ї. Редакція не допускає виходу рекламних та спонсорських матеріалів без відповідного маркування. 
   Достовірність

 Ми зобов’язані піддавати інформацію неодноразовій перехресній перевірці.
   Джерела

Наскільки можливо, збирайте інформацію “з перших рук”. Якщо не можете цього зробити, знайдіть очевидців або тих, хто має безпосередні відомості про проблеми чи події.
  Перевірка фактів та інформаторів

Підготовка матеріалів потребує надзвичайної ретельності. Піддавайте факти перехресній перевірці. Маючи справу з публічною особою, Вам доведеться неодноразово перевіряти і підтверджувати повідомлені співрозмовником факти. Крім того, Вам може знадобитися документальне підтвердження достовірності інформації та особи, яка її повідомила. Такого підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, що їх пропонує сам інформатор.

  Інтерактивні та інтернет-опитування

Будь-які підсумки комп’ютерного або інтерактивного голосування не слід називати опитуванням громадської думки. Не можна також подавати одержані результати тільки у відсотковому вираженні. Такі підсумки повинні супроводжуватися заявою, що це опитування не може вважатися репрезентативним і не обов’язково представляє громадську думку в цілому.  


  Виправлення помилок

Якщо ви припустилися серйозної помилки, необхідно чітко, відверто і швидко це визнати. Своєчасне виправлення помилки може відохотити потерпілу сторону від подання скарги. Бажаного ефекту досягне спростування, в якому буде чітко названо помилку і сказано, що мало бути насправді.

  Неупередженість

Наші матеріали створюються на засадах неупередженості, відкритості й відвертості! Хоч де працювали б наші репортери, вони повинні бути незмінно чесними з постачальниками або джерелами інформації і ставитися до них з повагою.

  Інтерв’ю

  Наші журналісти завжди проводять інтерв’ю ввічливо, дотримуючись гарних манер.

 Вони можуть бути прискіпливими, гострими, скептичними, інформованими щодо суті справи, але не повинні бути упередженими, неввічливими чи емоційно прихильними до однієї зі сторін суперечки. Особам, які дають інтерв’ю, слід надати можливість повністю відповісти на поставлені запитання. Уважно слухайте, про що говорить Ваш співрозмовник. Трапляється, що він може сказати щось незрозуміле, або вживе скорочення, котре треба розшифрувати для глядачів.  

Монтаж записаного матеріалу

Сучасна технологія зробила запис значно дешевшим. Проте в цій перевазі є прихований недолік, оскільки монтаж потребує більше часу і не застрахований від помилок. Ми повинні бути впевнені, що у процесі скорочення не перекрутимо сказаного чи побаченого. Саме в цьому полягає наша порядність щодо учасників програми і глядачів. 
Особі, яку під час інтерв’ю просять відповісти на детальну критику на її адресу, слід надати можливість відповісти на кожне з основних зауважень, що лунали у програмі. 
Так само особу, яка дає інтерв’ю, слід попередити, що записаний матеріал монтуватиметься. Процес монтажу має відбуватися неупереджено, аби збереглися всі важливі на погляд редакції висловлювання і думки особи, яка давала інтерв’ю.

  Право на відповідь

Особам і установам, звинуваченим у зловживаннях чи некомпетентності або ж підданим у програмі суворій критиці має бути надане право і можливість дати відповідь на звинувачення або критику в межах цієї самої програми. Якщо це неможливо або недоречно, обов’язково зверніться за консультацією до безпосереднього керівництва.

  Виборчі кампанії

Під час виборів безсторонність зазнає особливо прискіпливих випробувань. Це час критичних дій, і тому не лінуймося обмінюватися інформацією, радитися (передусім з керівництвом та юристами) та беззастережно дотримуватися засад редакційної політики. Це означає необхідність ґрунтовного вивчення чинного виборчого законодавства, і в випадках сумнівів – консультації з юристами.


   Рекламні згадки про товари/послуги та їх розміщення

Будь-яка згадка у програмах про товари й послуги, що надаються комерційною компанією, повинна бути виправданою з редакційного погляду і не мати рекламного характеру. Не допускається жодна невиправдана згадка про товари й послуги з торговельною маркою. Включення до звукового чи відеоряду товарів і послуг в обмін на гроші, надання послуг чи будь-яку іншу матеріальну винагороду є розміщенням реклами і категорично забороняється. Прихована реклама в ін 


  Недоторканність приватного життя.

Важливою засадою діяльності є безумовне шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування, яке, утім, не виключає права розслідувати питання, що є предметом публічного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають розголошенню, якщо цього недвозначно не вимагають суспільні інтереси. 
 
  Громадські діячі.

Наші матеріали не повинні повідомляти про поведінку громадських діячів у приватному житті, якщо ця поведінка не дає підстав для порушення суспільно вагомих питань або її наслідки не набувають широкого розголосу. 

  Мова

Не допускається вживання на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях певних лайливих виразів – головно нецензурної лайки. Це просто заборонено українським законодавством.

Натомість ми мусимо дбати про чистоту мови і дотримуватися вимог літредактора. У мові ми користуємося чинним правописом та чинними словниками. Мовні огріхи належать до адміністративного порушення і караються відповідним чином.


  Антигромадські або кримінальні прояви

Громадськість занепокоєна тим, що деякі неврівноважені особи можуть наслідувати негативні приклади, побачені або почуті на телебаченні чи радіо. Слід подбати про те, аби показ у програмах будь-яких загрозливих для життя вчинків, антигромадських чи кримінальних виявів не заохочував потенційних наслідувачів.


Головний редактор Соломко О.О.

error: Content is protected !!