Алкогольна залежність залишається однією з найактуальніших і найскладніших проблем у сфері наркології. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, алкоголь стає причиною 3,3 мільйонів смертей, що становить близько 6% від загальної кількості випадків смерті у світі. Крім істотного ризику для здоров’я, залежність надає руйнівний вплив на соціальне, професійне та сімейне життя залежних осіб.

У центрі лікування алкоголізму “Статус” міста Біла Церква застосовується мультидисциплінарний підхід до лікування алкогольної залежності, що ґрунтується на сучасних методиках доказової медицини. Процес лікування починається з комплексної діагностики, в ході якої оцінюються фізичний та психічний стан людини, ступінь залежності, супутні розлади та особистісні фактори. На основі отриманих даних формується багатокомпонентна терапевтична стратегія, що поєднує медикаментозні та немедикаментозні методи впливу.

Що таке алкогольна залежність та її причини

Алкогольна залежність є хронічним рецидивуючим захворюванням, що характеризується патологічним потягом до спиртних напоїв, втратою контролю за кількістю та частотою прийому спиртного, розвитком абстинентного синдрому при припиненні вживання та продовженням прийому всупереч очевидним негативним наслідкам для здоров’я та соціального функціонування. В основі розвитку залежності лежить складний комплекс біологічних, психологічних та соціальних факторів, що перебувають у тісній взаємодії.

Генетичні фактори. Генетична схильність грає ключову роль розвитку алкоголізму і пояснює близько 50% ризику її формування. Дослідження сімей та близнюків показують, що у дітей, які мають близьких родичів-алкоголіків, ризик розвитку залежності підвищений у 4-9 разів у порівнянні із загальною популяцією.

Психологічні тригери

Поряд з біологічною схильністю психологічні фактори часто є тригерами, що запускають механізми формування залежної поведінки. Люди з низькою самооцінкою, нездатні ефективно справлятися зі стресовими ситуаціями, які страждають на депресивні або тривожні розлади більшою мірою схильні до зловживання алкоголем як способу тимчасового уникнення реальності, придушення негативних емоцій або своєрідного самолікування. Імпульсивність, схильність до ризику, пошуку нових відчуттів та гострих вражень також підвищують ризик розвитку алкогольної залежності. Негативний емоційний фон, наявність психологічних травм у дитинстві чи юнацькому віці, конфлікти із законом нерідко стають першопричиною залучення до алкоголю, особливо у молодому віці.

Соціальне оточення та традиції

У суспільствах з традиціями, що історично склалися, вживання спиртних напоїв і відносно поблажливим ставленням до пияцтва, поширеність алкогольних проблем значно вища. Наявність сімейних моделей пияцтва, що склалися, прикладів залежної поведінки серед найближчих родичів або референтних груп, безумовно, сприяє більш легкому залученню у вживання спиртного та зростанню толерантності до цього явища. Приналежність до певних соціальних верств або професійних груп із усталеними традиціями розпивання спиртних напоїв також збільшує ризик формування залежності.

Діагностика алкоголізму: симптоми та ознаки

Діагностика алкогольної залежності ґрунтується на детальній клінічній оцінці сукупності характерних фізичних, психологічних та поведінкових симптомів та ознак відповідно до діагностичних критеріїв Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). При цьому необхідно враховувати не лише актуальний стан на момент огляду, а й історію алкогольного анамнезу, тривалість та особливості перебігу захворювання. Важливу роль відіграє ретельний збір анамнестичних даних від пацієнта, і навіть інформації від родичів.

Фізичні симптоми. Підвищена толерантність до алкоголю – формування фізичної залежності, потреба у збільшенні доз для досягнення бажаного ефекту сп’яніння. На ранніх стадіях залежить може випивати величезні дози, не виявляючи видимих ​​ознак сп’яніння.

Наявність абстинентного синдрому (похмільного синдрому) при припиненні вживання спиртного: тремтіння вранці, безсоння або надмірна сонливість, нудота і блювання, рясне потовиділення, прискорене серцебиття, підвищений артеріальний тиск, головний біль, неспокій і подразнення. У важких випадках розвиваються психоз, галюцинації, епілептичні напади.

Психологічні симптоми. Патологічне потяг до алкоголю – непереборна тяга, спрага, що періодично виникає, постійні нав’язливі думки про вживання спиртного. Амнезія – провали в пам’яті на події, пов’язані з періодами сп’яніння. Зміни особистості: безвідповідальність, егоїзм, байдужість до оточуючих, ігнорування особистих та професійних обов’язків, втрата колишніх інтересів та цінностей.

Анозогнозія – відсутність критики до свого стану, заперечення факту захворювання та серйозності ситуації.

Поведінкові маркери. Зміна способу життя, обертання в компаніях з культурою вживання алкоголю, що склалася. Втрата колишніх інтересів, хобі, звичок на користь алкоголю. Перепустки роботи, навчання, невиконання своїх професійних обов’язків через похмільний синдром, сп’яніння. Проблеми у взаєминах із сім’єю, шлюбним партнером, виникнення конфліктів на ґрунті постійного зловживання алкоголем. Вчинення необдуманих, аморальних чи протиправних дій у стані сп’яніння. Соціальна деградація, погіршення матеріального становища, втрата роботи, розлучення, безпритульність.

Комплексний підхід до лікування

У наркологічному центрі “Статус” міста Біла Церква застосовується комплексна програма лікування алкогольної залежності, що включає всі основні компоненти ефективної терапії.

Детоксикація організму. Першим важливим етапом терапії є детоксикація – очищення організму від алкоголю та продуктів його розпаду. У стаціонарі центру призначаються спеціальні препарати для корекції водно-сольового балансу, підтримки роботи життєво важливих органів та систем, усунення абстинентного синдрому та патологічного потягу до алкоголю. Застосовуються сучасні методики плазмаферезу та гемосорбції для виведення токсичних метаболітів. Цей етап відбувається під цілодобовим наглядом кваліфікованого медичного персоналу.

Методи кодування. Після детоксикації, для закріплення результату та формування мотивації на тривалу помірність, застосовуються різні варіанти кодування – психологічного, хімічного, лазерного та ін. Ці методи засновані на формуванні стійкої відрази до алкоголю шляхом створення умовного рефлексу або введення спеціальних препаратів. Кодування дозволяє підтримувати ремісію тривалий час.

Психотерапія та зміна поведінкових патернів. Однією із ключових складових успішного лікування алкогольної залежності в Білій Церкві є психотерапевтична робота. Психологи та психотерапевти застосовують когнітивно-поведінкову, мотиваційну, сімейну та інші форми терапії. Важливою метою є зміна хворих поведінкових патернів, пов’язаних з випиванням, навчання стратегій подолання стресів і рецидивів, підвищення самооцінки та відповідальності за своє життя.

Стаціонарна реабілітація. Після проходження основного курсу терапії рекомендується пройти курс стаціонарної реабілітації за умов реабілітаційного центру. Тут відбувається закріплення досягнутих результатів лікування, навчання навичкам тверезого життя, відновлення фізичного та психічного здоров’я, формування нових життєвих цілей та цінностей. Застосовуються арт-терапія, працетерапія, спортивна реабілітація, психоосвітні тренінги.

Ресоціалізація та відновлення

Успішне подолання алкоголізму неможливе без подальшої ресоціалізації та відновлення пацієнта після проходження стаціонарного лікування та реабілітації. Наркологічний центр «Статус» у Білій Церкві надає комплексну підтримку на цьому важливому етапі.

Робота з сім’єю та соціальна адаптація. Сім’я відіграє ключову роль у підтримці ремісії, тому в центрі активно залучаються родич і пацієнта в процес лікування на всіх етапах – проводиться сімейне консультування, психоосвітні тренінги. Після виписки консультанти центру здійснюють кураторство, контролюють соціальну адаптацію людини, допомагають у вирішенні побутових та юридичних питань.

Трудотерапія та нові навички. Повернення до повноцінного функціонування у суспільстві передбачає відновлення чи набуття нових соціальних та професійних навичок. Практикується трудова терапія та профорієнтація з метою їх успішної реінтеграції. Також проводяться тренінги з розвитку особистісних та комунікативних компетенцій, ефективного вирішення проблем та управління стресом.

Групи підтримки. Для попередження рецидивів та підтримки досягнутих результатів лікування у “Статусі” організовано групи підтримки, що ґрунтуються на принципах програми “12 кроків”. Регулярні збори дозволяють пацієнтам ділитися своїм досвідом тверезості, обговорювати проблеми, мотивувати та емоційно підтримувати один одного на шляху одужання.

Попередження рецидивів

Після завершення основного курсу лікування та реабілітації пацієнтам з алкогольною залежністю необхідне регулярне спостереження у фахівців – нарколога, психотерапевта, психолога. Це дозволяє своєчасно виявляти та коригувати можливі фактори ризику рецидиву, вирішувати поточні проблеми, отримувати необхідну консультативну та психологічну підтримку.

У наркологічному центрі «Статус» у місті Біла Церква працює система довгострокового супроводу та патронажу на етапі ремісії. Пропонуються регулярні індивідуальні та групові заняття з психологом, спрямовані на розвиток навичок подолання стресу, управління емоціями, вирішення конфліктів, асертивної поведінки. Також проводяться мотиваційні тренінги для зміцнення установки на тверезість, робота з особистісними ресурсами та цінностями пацієнта. Лікар-нарколог здійснює динамічний нагляд за станом здоров’я, за необхідності коригує підтримуючу терапію.

Ведення здорового способу життя – найважливіший фактор підтримки стійкої ремісії та профілактики зривів. Це передбачає повну відмову від вживання будь-яких психоактивних речовин, регулярні заняття спортом, збалансоване харчування, дотримання режиму праці та відпочинку, різноманітне дозвілля, хобі, нові захоплення. Фізична активність стимулює вироблення ендорфінів – “гормонів радості”, які природним чином покращують настрій та самопочуття, знімають напругу та тривогу. Групові заняття спортом дають можливість розширити коло спілкування, знайти однодумців та друзів із загальними інтересами.

Правильне, збалансоване харчування забезпечує організм усіма необхідними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами, що сприяє відновленню функцій внутрішніх органів та систем, порушених внаслідок тривалого вживання алкоголю.

Хобі та захоплення приносять позитивні емоції, дають відчуття радості та задоволення, наповнюють життя новим змістом та змістом. Це може бути творчість, подорожі, волонтерство, вивчення мов, освоєння нових професійних навичок – все, що відповідає інтересам та схильностям людини.


Залежним необхідно навчитися розпізнавати та уникати ситуацій та факторів, що провокують потяг до алкоголю та підвищують ризик рецидиву. До них відносяться стреси, конфлікти, неприємності на роботі, спілкування з знайомими, що п’ють, відвідування місць, що асоціюються з вживанням спиртного. Важливо замінити колишнє руйнівне оточення та спосіб життя більш здоровими альтернативами. Налагодження стосунків із сім’єю, відновлення контактів із тверезими друзями та родичами, нові знайомства у групах підтримки або на спортивних заняттях сприяють формуванню здорової соціальної мережі.

Слід виключити чи звести до мінімуму присутність алкоголю вдома, уникати місць, подій та компаній, у яких прийнято вживання спиртних напоїв. У ситуаціях, коли уникнути провокацій неможливо, необхідно заздалегідь продумати та відпрацювати стратегії відмови, пославшись на лікування, здоров’я чи особисті переконання.

Висновок

Алкогольна залежність – серйозне захворювання, що потребує комплексного, професійного підходу до лікування. Своєчасне звернення до фахівців, готовність дотримуватися рекомендацій та активна участь самого пацієнта в лікувально-реабілітаційному процесі – необхідні умови успіху терапії. Ефективна програма лікування алкоголізму обов’язково включає медикаментозну терапію, інтенсивну психотерапевтичну роботу, реабілітацію та тривалий супровід для профілактики рецидивів. Тільки такий системний підхід дає шанс на повноцінне одужання та повернення до нормального життя.

Наркологічний центр “Статус” у місті Біла Церква має всі ресурси для надання якісної, науково обґрунтованої допомоги людям, які страждають на алкогольну залежність. Професійна команда, що включає кращих фахівців у галузі наркології, психотерапії, психології та соціальної роботи, використовує передові методи лікування для досягнення максимальної ефективності. За роки роботи наркологічний центр допоміг сотням людей повернутися до повноцінного, тверезого життя, наповненого змістом та радістю. Одужання можливе для кожного, незалежно від стажу вживання та тяжкості ситуації.

error: Content is protected !!