Згідно ст.121 Конституції України, Закону України “Про прокуратуру” на органи прокуратури покладається виконання функцій:

-підтримання державного обвинувачення в суді,

-представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом,

-нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство,

-нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,

Відповідно до перехідних положень Конституції України органи прокуратури продовжують виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Прокуратуру не слід розглядати як суто репресивний орган, оскільки одними з пріоритетних напрямків її діяльності є правозахисні функції, які зосереджуються на якісному та ефективному виконанні конституційних функцій, на забезпеченні законності у всіх сферах суспільного життя, принциповому обстоюванні інтересів держави, прав і свобод громадянина.

Зокрема протягом 2013 року райпрокуратурою внесено на розгляд 56 подань, притягнуто до дисциплінарної відповідальності за допущені порушення законності 51 особу, за актами прокурорського реагування відшкодовано 42 тис. грн., заявлено позовів на суму 517 грн.

Значна увага приділена питанням здійснення нагляду за додержанням конституційних прав і свобод громадян, в даній сфері задоволено 26 подань, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 30 винних посадових осіб.

В діяльності райпрокуратури приділялась також увага питанням нагляду за додержанням і застосуванням законів, що регулюють економічні

відносини. В даній сфері прокуратурою району внесено на розгляд 8 подань, притягнуто до відповідальності 7 службових осіб.

Досить активною була діяльність прокуратури в сфері захисту екологічних прав громадян- внесено на розгляд 8 подань, притягнуто до відповідальності 5 службових осіб за неналежне виконання ними посадових обов’язків.

Поряд з цим, можна також сказати, що працівники прокуратури делекі від самозаспокоєння і нам є над чим працювати. Залишається достатньо складною криміногенна ситуація в районі, є питання що потребують прокурорської уваги і щодо тінезації трудових в відносин, ліквідації заборгованості до Пенсійного фонду України, забезпечення дотримання безпечних умов праці на ряді підприємств району, тощо.

Старший прокурор прокуратури

Ямпільського району Калюжний С.В.